LOCALIZARE ISTORIC POŢENTIAL PRIMĂRIA
 

POTENTIALUL COMUNEI - echiparea edilitara

POPULATIA
AGRICULTURA SI ZOOTEHNIA
ACTIVITATILE ECONOMICE
TERITORIUL COMUNEI, INTRAVILANUL SI RISCURILE NATURALE
ECHIPAREA EDILITARA
DOTARILE PUBLICE (invatamantul, cultura, institutii de cult)
POTENTIALUL TURISTIC

ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie termica Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu apa potabila Canalizarea pluviala
Disfunctionalitati la nivelul teritoriului si al localitatilor Necesitati si optiuni ale populatiei

Alimentarea cu energie electrica

Atat localitatea Totesti, cat si celelalte localitati ale comunei sunt racordate la sistemul energetic national prin LEA.
Distributia energiei electrice este asigurata prin sapte posturi de transformare alimentate radial din LEA 20 KV, cu o capacitate de 450 KWA.
Consumatorii casnici si neindustriali sunt alimentati pe 0,4 KV din reteaua de joasa tensiune.
Iluminatul public este realizat cu corpuri de iluminat incandescent si fluorescent montate pe stalpi de b.a.c., alimentate prin intermediul unei linii electrice LEA o,4 KV, comuna cu reteaua de alimetare a consumatorilor individuali.

Disfunctionalitati la energia electrica

Sistemul energetic al comunei Totesti (linii si posturi de transformare) este supradimensionat.
Incarcarea este de doar 60 %. Necesarul a scazut, atat din cauza reducerii numarului populatiei, cat si a scaderii consumului la alte unitati economice. Consumul actual este cu 45 % mai mic decat cel din anul 1989.
Se impune revizuirea si imbunatatirea iluminatului public stradal, atat in satul de centru, cat si in celelalte sate ale comunei Totesti.

sus

Alimentarea cu energie termica

In satele apartinatoare comunei nu exista sisteme centralizate de termoficare sau incalzire centrala. Agentul termic pentru incalzirea locuintelor se face prin sobe cu combustibil solid (lemne, carbune).

sus

Alimentarea cu gaze naturale

In prezent nu exista un sistem de distributie a gazului metan in satele de pe raza comunei Totesti.

sus

Alimentarea cu apa potabila

Nu exista nici sistem centralizat de alimentare cu apa potabila a satelor, ceea ce reprezinta cea mai mare disfunctionalitate la acest capitol. Aprovizionarea se face local prin fantani individuale.
In prezent se lucreaza la cea mai importanta investitie de dupa 1990 privind alimentarea cu apa si canalizare menajera prin finantare UE (detalii).

sus

Canalizarea pluviala

Scurgerea apelor de ploaie se face in mod natural, prin santurile si rigolele executate de cetateni. Nu exista canalizare pluviala, in adevaratul inteles al denumirii acesteia (cu colectoare, guri de scurgere, bazin de retentie etc). Dealungul DN 68 exista rigole de scurgere, dar pe unele portiuni sunt infundate.

sus

DISFUNCTIONALITATI LA NIVELUL TERITORIULUI SI AL LOCALITATILOR

- Exista dezechilibre in dezvoltarea economico - sociala a satelor comunei. Exemplu este depopularea in proportie de 100 % a satului Copaci.
- Nu exista dotari in domeniul turismului.
- Dupa 1990 o serie de activitati cu specific de industrie mica au fost restranse sau lichidate (croitorie, cismarie, cojocarie, sector de exploatare forestiera etc).
Aceste domenii pot fi revigorate in plan local printr-o politica economico-sociala pracmatica si elastica, prin care sa se poata valorifica potentialul economic, turistic si cultural al zonei.

Serioase disfunctionalitati sunt si in ceea ce priveste agricultura.
De exemplu, in 1970 pe raza comunei existau 1263 de bovine, iar in prezent sunt mai putin de jumatate. Una dintre cauzele disfunctionalitatilor din agricultura, inclusiv din zootehnie, o constituie fragmentarea terenurilor agricole in parcele mici, (suprafata agricola reprezinta 82,84 % din suprafata totala a comunei) cu urmatoarele consecinte:
fluxul tehnologic de obtinere a productiilor agricole vegetale este mult ingreunat;
imposibilitatea adaptarii la o agricultura moderna, bazata pe aplicarea factorilor de progres tehnic (chimizare, irigare, solamente, mecanizare etc.)
Alte cauze care duc la disfunctionalitati in agricultura comunei:
insuficienta resurselor financiare ale locuitorilor in ceea ce priveste inzestrarea tehnica (tractoare, masini agricole etc);
lipsa spatiilor de depozitare a produselor;
utilizarea de catre localnici a semintelor din productia proprie in locul celor selectate;
lipsa specialistilor de profil;
diminuarea numarului de animale (bovine,ovine);
infrastructura insuficienta pentru preluarea productiei agrozootehnice de la gospodariile individuale.

Una dintre cele mai mari disfunctionalitati la nivelul comunei este considerata scaderea populatiei. Daca in 1966 aici erau 2456 de locuitori, in 1998 erau 1881 locuitori.

sus

NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

Pentru rezolvarea disfunctionalitatilor existe, atat in teritoriu, cat si la nivelul fiecarui sat, se impun cateva cerinte. Acestea au devenit puncte de vedere ale administratiei publice locale, precum si optiuni ale populatiei din zona privind politica de dezvoltare a localitatii.
Sintetic, acestea ar fi urmatoarele:

Elaborarea unor programe speciale de valorificare a resurselor naturale potentiale, indeosebi agricole, silvice, turistice si de industrie mica;
Intocmirea unor studii de piata in vederea identificarii si ierarhizarii cerintelor pietii locale, privind tipurile de activitati cu mare solicitare si asigurarea suportului financiar pentru promovarea acestora in structurile economiei locale;
Dupa retrocedarea padurilor, combaterea defrisarilor, pentru a se evita agravarea eroziunii solului si alunecarile de teren;
Stimularea cresterii animalelor prin gasirea formelor si dotarilor de valorificare a produselor populatiei;
Intretinrea corespunzatoare a pasunilor pentru asigurarea bazei furajere a animalelor;
Valorificarea potentialului turistic prin oferirea satului Copaci (depopulat) ca locatie turistica (case de vacanta si amenajarile necesare). Acesta este situat in apropierea localitatii Sarmizegetusa si poate deveni punct de plecare in masivul Retezat si Rezervatia stiintifica a biosferei Gemenele - Retezat;
Ameliorarea calitatii vietii in toate satele comunei prin realizarea unor structuri economice generatoare de locuri de munca, dezvoltarea si diversificarea dotarilor sociale, de servicii si a echiparii tehnico-edilitare pentru a stopa migrarea spre oras;
Dezvoltarea retelei de unitati de asistenta sociala, de planificare familiala si depregatire profesionala a tineretului;
Restructurarea si relansarea domeniilor de baza ale economiei locale (zootehnia, industria mica, turismul) generatoare de locuri de munca si venituri sigure;
Dezvoltarea activitatilor specifice de industrie mica si mijlocie, cat si cea pentru valorificarea produselor agro-zootehnice si silvice.


  Cea mai mare investitie dupa 1990!

Proiect integrat:
Alimentarea cu apa, canalizare menajera, infiintare cresa si investitie in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale
Valoarea totala a investitiei: 5.997.257 euro
Proiectul este realizat prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarmizegetusa - Totesti din fonduri FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala), jumatate din suma alocata revenindu-i comunei Totesti.

Proiectul se gaseste in faza de licitatie a executarii proiectului tehnic si a serviciilor de consultanta. Se preconizeaza ca in luna noiembrie 2009 sa inceapa lucrarile.

OBIECTIVE

Retea de alimentare cu apa potabila si statie de tratare in satele: Cirnesti, Paclisa, Totesti si Reea

- lungime totala: 16, 67 km
- valoare: 1,1 milioane euro
Canalizare si statie de epurare in toate localitatile componente
- lungimea totala: 20.54 km
- valoare: 1,7 milioane euro
Infiintare cresa in satul Paclisa
- valoare 200.000 euro

Prin materializarea acestui proiect se realizeaza cresterea nivelului de civilizatie, modernizarea satelor, cresterea calitatii vietii si diversificarea economiei locale.

 
ANUNTURI DISPOZITII ALE PRIMARULUI HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL INFORMATII PUBLICE DEZBATERI PUBLICE