LOCALIZARE ISTORIC POŢENTIAL PRIMĂRIA
 

POTENTIALUL COMUNEI - populatia comunei

POPULATIA
AGRICULTURA SI ZOOTEHNIA
ACTIVITATILE ECONOMICE
TERITORIUL COMUNEI, INTRAVILANUL SI RISCURILE NATURALE
ECHIPAREA EDILITARA
DOTARILE PUBLICE (invatamantul, cultura, institutii de cult)
POTENTIALUL TURISTIC

ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE

Populatia comunei Evolutia populatiei Structura pe sexe si varsta Structura populatiei pe nationalitati
Structura confesionala a populatiei (1992) Resursele de munca si populatia activa Somajul
Evolutia numarului de gospodarii (1966 - 1992 - 1998 - 2009)

Populatia comunei

Numar, densitate si structura populatiei pe total comuna si pe sate la sfarsitul anului 2008

2011
locuitori
401
20%
Totesti
497
25%
Cirnesti
707
20%
Paclisa
406
20%
Reea
0
0%
Copaci
Se observa ca doua sate, Cirnesti si Paclisa, insumeaza peste 50 % din populatia comunei Totesti. Cel mai mic sat, Copaci, este nelocuit.

Densitatea pe total comuna Totesti de 96, 14 locuitori/km2 este foarte mare, de 4,2 ori mai mare ca cea din mediul rural de la nivelul Judetului Hunedoara (22,9 locuitori/km2) si de doua ori mai mare ca cea de la nivel national. Daca pe total comuna densitatea este foarte mare, si la nivelul satelor exista mari diferente:
- Reea - 74,29 locuitori/km 2
- Paclisa - 188,8 locuitori/km 2
- Totesti - 97,9 locuitori/km 2

Densitatea populatiei din Paclisa si Totesti se apropie de cea a unor localitati urbane din judet.

Intreaga
comuna

sus

Evolutia populatiei

Nr.crt

Localitatea

Numar de locuitori

Spor absolut
1996-1998

Dinamica
1992-1998

Estimat
2010

1966 1992 1998

 

Total comuna

2456

1865

2118

-338

86,24

2200

 

din care:

 

 

 

 

 

 

1.

Totesti

417

417

411

-6

98,56

450

2.

Cirnesti

663

560

549

-114

82,81

560

3.

Copaci

40

5

1

-39

2,50

-

4.

Paclisa

985

509

793

-192

80,51

810

5.

Reea

351

374

364

+13

103,70

380


Cu exceptia satului Reea, unde se inregistreaza un spor absolut al populatiei (+13), in perioada 1996 - 1998, in restul satelor se inregistreaza scaderi, intre - 6 locuitori la Totesti si - 192 la Paclisa.

sus

Structura pe sexe

In anul 1998
2118
Locuitori (1002 barbati 47,31%+ 1116 femei 52,69%) din care:
Barbati 216
52,55%
 
Femei 195
47,45%
 
Totesti
Barbati 253
46,08%
 
Femei 296
53,92%
 
Cirnesti
Barbati
0

0%
Femei
1

100%
Copaci
Barbati 351
44,26%
 
Femei 442
55,77%
 
Paclisa
Barbati 182
50%
 
Femei 182
50%
 
Reea

Structura populatiei pe grupe de varsta

Localitatea

Total populatie

Populatia de la 0 la 14 ani

1992

1998 1992 1998
    Nr. % Nr. %
Total comuna 1865 2118 416 22,31 348 16,43
1.Totesti 417 411 84 20,14 71 17,27
2. Cirnesti 560 549 120 21,43 86 5,66
3. Copaci 5 1 - - - -
4. Paclisa 509 793 113 22,20 96 12,11
5. Reea 374 364 99 26,47 95 26,10

Localitatea

Localitatea Populatia intre
15 si 59 de ani

Populatia de peste 60 de ani Se observa o pondere (in 1998) foarte buna a populatiei tinere (pana la 15 ani) de 16,43%, care este peste media pe judet (rural), de 15, 6 % si o crestere a populatiei in varsta (intre 55-60 de ani), care este de 34,04 %(foarte mare).
Satul cu cele mai mari probleme din punct de vedere demografic este Paclisa, cu 12,11 % populatie tanara si 40, 73% populatie in varsta.

1992

1998 1992 1998
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total comuna 1015 54,42 1049 49,53 434 23,27 721 34,04
1.Totesti 232 55,64 216 52,55 101 24,22 124 30,17
2. Cirnesti 277 49,46 273 49,73 163 29,11 190 34,61
3. Copaci 3 60,00 1 100 2 40 - -
4. Paclisa 306 60,12 374 47,16 90 17,68 323 40,73
5. Reea 197 52,67 185 50,82 78 20,86 84 23,08

Atractivitatea exercitata de orase si municipii asupra populatiei tinere a dus la amplificarea procesului de imbatranire demografica a populatiei satelor comunei Totesti.
Trei dintre acestea au o populatie imbatranita in procent de peste 30%.

sus

Structura populatiei stabile pe varste, la recensamantul din martie 2002

Virsta Total Barbati Femei Atat in comuna Totesti, cat si in intreg mediu rural din Judetul Hunedoara, in ultimii ani sporul natural se mentine in scadere, cee ce are un impact negativ asupra evolutiei populatiei si al numarului de gospodarii.
Total comuna 1993 981 1012
0 -4 ani 87 44 43
5 -9 ani 108 50 58
10 - 14 ani 165 83 82
15 -19 ani 193 97 86
20 - 24 ani 114 67 47
25 - 29 ani 103 46 57
30 - 34 ani 174 86 88
35 - 39 ani 114 57 57
40 - 44 ani 122 61 61
45 - 49 ani 124 63 61
50 - 54 ani 119 55 64
55 - 59 ani 111 48 63
60 - 64 ani 126 63 63
65 - 69 ani 119 57 62
70 - 74 ani 123 60 63
75 - 79 ani 59 25 34
80 - 84 ani 24 11 13
Peste 85 de ani 18 8 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sus

Structura populatiei pe nationalitati (1992)

Din totalul populatiei de 1865 de locuitori:
- 1814 sunt romani = 97,27 %
- 5 sunt maghiari = 0,27 %
- 37 sunt tigani = 1,98 %
- 3 sunt germani = 0,16 %
- 6 altii = 0,32 %

sus

Structura confesionala a populatiei
(1992)

Din totalul populatiei de 1865 de locuitori:
- 1740 sunt ortodocsi = 93,30%
- 22 sunt catolici = 1,18%
- 33 sunt baptisti = 1,77%
- 64 sunt penticostali = 3,45%
- 6 altii = 0,32%

sus

Resursele de munca si populatia activa

Pe total comuna, in perioada 1990-1997, structura populatiei active se prezenta astfel:

    1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  
  Salariati total 429 517 420 459 595 673 750 1258  
  din care:                  
1. Agricultura, silvicultura 3 4 6 30 43 26 46 - Daca luam ca an de referinta anul 1996 rezulta:
- din populatia cu varsta cuprinsa intre 15 si 59 de ani (1049 de persoane apte de munca), 517 sunt salariate, respectiv 49,30 %, din care:
- 3,29 % in constructii,
- 2,90 in comert,
- 19,31 % in invatamant,
- 58, 8 % in sanatate etc.
Daca luam in calcul si populatia ocupata in agricultura in sectorul privat, procentul populatiei active creste la peste 65 %, egala cu cea de la nivelul judetului (mediu rural).
Asadar, in zona exista forta de munca, trebuie gasite si dezvoltate activitati care sa o foloseasca.
 
2. Constructii 14 17 16 20 3 26 57 -
3. Comert, reparatii 9 15 3 - 3 - 9 -
4. Transport, depozit, comunicatii 1 - - 1 52 36 40 -
5. Admin. publica, asistenta soc. 6 8 6 6 6 11 5 -
6. Invatamant 87 100 21 21 21 19 18 -
7. Sanatate 274 304 305 317 324 356 365 -
8. Energie termica 4 58 58 58 94 125 127 215
9. Alte 31 11 5 6 53 74 83 -

sus

Somajul

La inceputul anului 2009, la nivelul comunei existau 70 de someri, din care 29 in plata.
Se apreciaza ca, datorita crizei economice, in perioada urmatoare numarul acestora sa creasca.

sus

Evolutia numarului de gospodarii (1966 - 1992 - 1998 - 2009)

Nr.
crt.
Localitatea
1966
1992
1998
inceputul lui
2009
Atat in comuna Totesti, cat si in intreg mediu rural din Judetul Hunedoara, in ultimii ani sporul natural se mentine in scadere, cee ce are un impact negativ asupra evolutiei populatiei si al numarului de gospodarii.
In ultima perioada se observa totusi o ameliorare din acest punct de vedere.
  Total comuna
614
535
569
577
1. Totesti
117
118
127
122
2. Cirnesti
196
158
159
171
3. Copaci
11
2
1
-
4. Paclisa
193
156
179
173
5. Reea
97
101
103
111

sus

 


Sediul Politiei din Totesti

Legi de interes general

Lege nr. 148/2000
Privind publicitatea inselatoare
vizualizeaza Lege

Lege nr. 193/2000
Privind clauzele abuzive in contracte
vizualizeaza Lege

Lege nr. 215/2001
Administratiei publice
vizualizeaza Lege

Lege nr. 247/2005
Privind reforma in domeniul proprietatii
vizualizeaza Lege

Lege nr. 544/2001
Privind liberul acces la informatii de interes public
vizualizeaza Lege

Lege nr. 1/2000
Privind retrocedarea padurilor
vizualizeaza Lege

Lege nr. 18/1991 republicata in 1998
Legea fondului funciar
vizualizeaza Lege

Lege nr. 544/2004
Legea contenciosului administrativ
vizualizeaza Lege

Lege nr. 188/1999 republicata in 2004
Legea functionarului public
vizualizeaza Lege

O.G. nr. 27/2002
Privind dreptul la petitionare
vizualizeaza Lege

O.U.G. nr. 209/2005
Privind accelerarea retrocedarilor
vizualizeaza Lege

Regulament privind aplicarea legii 247/2005
Masuri adiacente
vizualizeaza Lege

Regulament privind aplicarea legilor proprietatii
vizualizeaza Lege

Lege 215 - 2001 (R1 - 2007)
Privind administratia publica locala
vizualizeaza Lege

 
 
ANUNTURI DISPOZITII ALE PRIMARULUI HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL INFORMATII PUBLICE DEZBATERI PUBLICE