LOCALIZARE ISTORIC POŢENTIAL PRIMĂRIA
 

POTENTIALUL COMUNEI - teritoriul comunei si intravilanul

POPULATIA
AGRICULTURA SI ZOOTEHNIA
ACTIVITATILE ECONOMICE
TERITORIUL COMUNEI, INTRAVILANUL SI RISCURILE NATURALE
ECHIPAREA EDILITARA
DOTARILE PUBLICE (invatamantul, cultura, institutii de cult)
POTENTIALUL TURISTIC

ZONELE FUNCTIONALE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV
Intravilanul comunei Totesti existent pe localitati
Aspecte caracteristice ale principalelor zone functionale din intravilan Zone cu riscuri naturale

Din analiza bilantului suprafetelor zonelor functionale din teritoriul adminstrativ al comunei Totesti rezulta urmatoarele:
- din suprafata totala de 2.203 ha, 82, 84 %, adica 1.825 ha reprezinta TEREN AGRICOL
1.186 ha teren arabil - 53,84%
417 ha fanat - 18,93 %
210 ha pasune - 9,53 %
12 ha livezi - o,54 %
17,16 % , adica 378 ha reprezinata teren neagricol;
18 ha paduri
82 ha alte

sus

Intravilanul comunei Totesti existent pe localitati
Localitatea Intravilan ha Locuinte Agrozoo Dotari Cai de comunicatie Spatii verzi
Total comuna 73,60 27,70 12,80 5,50 10,10 16,90
% 100 37,64 17,39 7,47 13,72 16,90
1. Totesti 22,30 9,10 3,90 2,20 4,10 3,00
% 30,30 48,81 17,49 9,87 15,39 13,45
2. Cirnesti 16,70 7,00 4,40 0,70 2,30 2,20
% 22,70 41,92 26,63 4,19 13,77 13,17
3. Copaci - - - - - -
4. Paclisa 24,50 7,00 2,20 2,10 2,20 10,20
% 33,29 28,57 8,98 11,42 8,98 44,08
5. Reea 10,10 4,60 2,30 0,50 1,50 0,90
% 13,71 45,54 22,77 4,95 14,85 8,91

sus

Aspecte caracteristice ale principalelor zone functionale din intravilan

In toate localitatile, cu exceptia satului Paclisa, Zona de locuit este preponderenta, cu un maxim de 48, 81 % in satul Totesti si un minim de 28,57 % in satul Paclisa.
Satul Copaci, practic parasit, nu este luat in considerare;
Diferenta de 20, 24 % intre maxim si minim este considerata destul de mare;
Sub media pe comuna Totesti, de 25 %, se situeaza satele Cirnesti, cu 22,70 % si Reea, cu 13, 71 %.

Zona de dotari este bine reprezentata pe total comuna, aceasta reprezentand 7,47 %.
Peste aceasta medie se situeaza:
Totesti - 9,87 %
Paclisa - 11,42 %
Mai slaba este reprezentata la:
Cirnesti - 4,19 %
Reea - 4,95 %

Zona spatii verzi este foarte bine reprezentata in toate satele comunei Totesti.
Peste media pe comuna, de 22,96 %, care ste foarte mare, se situeaza satul Paclisa, cu 44, 08 %.
Si celelalte sate au procente mari:
Totesti - 13,45 %
Cirnesti - 13,17 %
Reea - 8,91 %

Zona de productie agrozootehnica este foarte bine reprezentata in satele comunei.
Aceasta se regaseste in proportie mai mica sau mai mare si arata astfel :
- Sub media de 17, 39 % pe total comuna se situeaza doar satul Paclisa, cu 8,98 %;
- Peste media pe comuna sunt celelalte sate:
Totesti - 17,50 %
Cirnesti - 26,23 %
Reea - 22,77 %
Diferenta intre maxim (26,63 %) la Cirnesti si minim (8,98 %) la Paclisa este considerata mare.

Zona de productie industriala
lipseste din comuna Totesti.

Zona cai de comunicatie se regaseste in toate satele comunei. Cu o medie de 13,72 % este bine reprezentata. Peste aceasta medie se situeaza:
Totesti - 18,39 %
Cirnesti - 13,72 %
Reea - 14,85 %
Sub medie se situeaza satul Paclisa, cu 8,98 %.

sus

ZONE CU RISCURI NATURALE

Dintre riscurile naturale posibile - cutremure, alunecari, prabusiri de teren, caderi de roci, inundatii si fenomene meteorologice periculoase, emisiuni radioactive naturale - in zona comunei Totesti sunt mentionate doar riscurile de inundatie si seceta combatute prin lucrari de imbunatatiri funciare.
Este vorba de :
Amenajari pentru irigatii de peste 1000 ha. Singura de acest fel este Ostrov - Clopotiva - Totesti, cu 2189 ha;
Amenajari pentru desecari in sisteme de peste 1000ha:
- Ostrov - Clopotiva - Totesti - 3315 ha;
- Ostrov - Paclisa - Hateg - 1200 ha;

 


Pasune comunalaDrumuri comunale modernizateStrada in ReeaCasa veche in CirnestiGospodarie in paclisaStrada in Paclisa

 
ANUNTURI DISPOZITII ALE PRIMARULUI HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL INFORMATII PUBLICE DEZBATERI PUBLICE