LOCALIZARE ISTORIC POŢENTIAL PRIMĂRIA
 
Informatii
publice
Dispozitii
de Primar
Hotarari ale
Consiliului Local
Declaratii de avere Achizitii publice Executia bugetara Opinia
cetatenilor
 


Sediul Primariei comunei Totesti

Proiecte ale Primariei
Investitii pe fonduri    structurale
Obiective ale Planului    de Urbanism General


"PROIECT INTEGRAT ALIMENTARE CU APA POTABILA, CANALIZARE MENAJERA, INFIINTARE CRESA SI INVESTITIE IN SCOPUL CONSERVARII SPECIFICULUI LOCAL SI A MOSTENIRII CULTURALE"

Este realizat in comun cu comuna Sarmizegetusa prin fonduri FEADR si reprezinta cel mai amplu proiect al comunei de dupa 1989. Valoarea acestuia este de 6 milioane euro. Au fost obtinute aproape toate avizele si aprobarile, apreciindu-se ca pe la mijlocul lui 2009 sa inceapa lucrarile.
Principalele obiective ale proiectului:
• Alimentare cu apa si statie de tratare pentru Asociatia Intercomunitara Sarmizegetusa - Totesti;
• Canalizare si statie de epurare pentru Asociatia Intercomunitara Sarmizegetusa - Totesti;
• In proiect sunt cuprinse toate cele patru sate ale comunei;
• Este prevazuta si realizarea unei crese in satul Paclisa;
• Proiectul prevede ca la nivelul Caminului Cultural Totesti sa fie infiintat un ansamblu de dansuri populare.
(citeste mai mult)

sus

Investitii pe fonduri structurale

• Construirea unei sali de sport la Totesti, care sa deserveasca elevii tuturor scolilor de pe raza comunei.
Investitii pe fonduri Guvernamentale
• Reabilitarea scolilor de pe raza comunei
- valoare: 14 mild. lei
• Reabilitarea caminelor culturale
- valoare: aproximativ 12 mild.lei
sus

Obiective ale Planului de Urbanism General

Pe baza unor analize atente a situatiei existente, a optiunilor populatiei si ale punctelor de vedere ale Primariei Totesti, in Planul de Urbanism General sunt prezentate atat modul de valorificare a potentialului existent al localitatilor si teritoriului comunei, cat si prioritatile in domeniul de amenajare a teritoriului si urbanism. Au fost facute propuneri care vizeaza urmatoarele sfere de preocupari:
• Valorificarea cadrului natural (exemplu este cea privind elaborarea P.U.Z. pentru zona turistica satul Copaci, mai ales ca pozitia localitatii in reteaua judetului (este traversata de la nord-est la sud - vest de DN 68) este foarte favorabila;
• Se cer mutatii privind folosirea teritoriului adminsitrativ al comunei, fiind facute propuneri de amenajare a locurilor de agrement, sport si chiar noi zone de locuinte si dotari;
• Existenta pe raza comunei a trei drumuri judetene: DJ 685, DJ 687, DJ 686 - presupune o buna intretinere a acestora;
• Se are in vedere o organizare spatiala, prin impartirea teritoriului comunei Totesti in doua zone, in functie de preocupari, posibilitati de comunicatii si dezvoltare;
• Organizarea mai atenta a circulatiei. (S-a propus realizarea unui drum nou DC 83 A - DN 68 Totesti - Reea, 2 km).
• Dezvoltarea unor unitati de industrie mica pentru valorificarea produselor locale;
• Dezvoltarea si realizarea echiparii edilitare ( alimentare cu apa, cu gaz metan si canalizare);
• Organizarea unei circulatii spatiale pe axa DN 68 - DJ 685 spre Clopotiva - Riu de Mori - Riusor - DN 68 - DJ 687 C - Densus
.
sus

 
ANUNTURI DISPOZITII ALE PRIMARULUI HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL INFORMATII PUBLICE DEZBATERI PUBLICE